Μαγνητικός & Αξονικός Τομογράφος
Η Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας διαθέτει Μαγνητικό και Αξονικό Τομογράφο υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας, για την παροχή των πλέον αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
Ακτινολογικό Τμήμα
Δυνατότητα πραγματοποίησης βελτιστοποιημένων ακτινολογικών εξετάσεων, με τα πλέον σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, από το Διαγνωστικό Εργαστήριο Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας.
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
Η Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας διαθέτει σύγχρονο Μικροβιολογικό Εργαστήριο, που διακρίνεται για την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

COVID-19

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας

Ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

με σεβασμό στον άνθρωπο…


covid

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας, που διακρίνεται στο χώρο των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο διάγνωσης, με έδρα το νησί της Κέρκυρας. Με ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, ιατρικά μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, η Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας προσφέρει υπεύθυνες και αξιόπιστες διαγνωστικές υπηρεσίες, από το 2002.

Ως ένας σύγχρονος και πολυδύναμος χώρος υγείας, το εν λόγω Διαγνωστικό Κέντρο διαθέτει τα εξής τμήματα/εργαστήρια: Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Μαγνητικό Τομογράφο, Αξονικό Τομογράφο, Κλασικό Ακτινολογικό, Μαστογράφο, Ορθοπαντογράφο (για πανοραμικές ακτινογραφίες οδόντων), Υπερηχοτομογράφο (για απλά υπερηχογραφήματα & έγχρωμα triplex αγγείων), καθώς και εργαστήριο Οστεοπυκνομέτρου (για μελέτη της οστεοπόρωσης). Ο τεχνολογικός εξοπλισμός των τμημάτων της Ευρωδιάγνωσης Κέρκυρας είναι υπερσύγχρονος και διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων διαγνωστικών υπηρεσιών. Στη διασφάλιση της ποιότητας αυτής συμβάλλουν -βέβαια – και οι ιατροί, οι τεχνολόγοι και το λοιπό προσωπικό του Διαγνωστικού Εργαστηρίου.

Όλοι όσοι στελεχώνουν την Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση –ο καθείς στον τομέα του- ενώ παρέχουν υπεύθυνη φροντίδα σε κάθε ασθενή, με σεβασμό στην ανάγκη του για αξιόπιστο έλεγχο της υγείας του. Παράλληλα, το προσωπικό φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευσή του, ενώ το Διαγνωστικό εργαστήριο στελεχώνεται με νέα ιατρικά μηχανήματα, όταν κρίνεται απαραίτητο. Μέσω της διενέργειας ποιοτικών και αξιόπιστων διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων, η Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας συμβάλλει στην αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας στο νησί της Κέρκυρας.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ – ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ